Jak se stát členem Cabrio klubu

Jak se stát členem Cabrio klubu

Mám se stát řádným (a tedy platícím) členem ? Tak toto rozhodnutí je jen na Vás. Samozřejmě nás potěší, pokud se pro placené členství rozhodnete, je to pro nás signál, že děláme naši práci dobře a zároveň projevem podpory dalšího fungování klubu. Veškeré takto získané prostředky jsou vynaloženy na zkvalitnění služeb pro Vás – členy Cabrio klubu ČR. Abychom Vám usnadnili rozhodování, uvedeme některé výhody, které jsme pro platící členy připravili. Slevu na pořádaných akcích klubu (až 50%). Být uveden v seznamu členů s možností uvedení detailního popisu a vkládání obrázků. Stahovat návody a jinou dokumentaci na klubových stránkách. Nahlížet do hospodaření Cabrio klubu. Každý řádný člen má možnost uspořádat celoklubovou akci (sraz a pod.) pod záštitou Cabrio klubu ČR. To znamená, že po předložení plánu akce výboru Cabrio klubu ČR a jeho schválení mu bude poskytnuta ze strany klubu finanční podpora, aby nebyl nucen různé poplatky a další, co je nezbytné k pořádání akce, hradit ze svých finančních prostředků.

Pokud se pro platící členství rozhodnete, postupujte takto: Zaregistrujte se na našich stránkách a odešlete přihlašovací formulář. Zašlete částku rovnající se výši členského příspěvku: člen Cabrio klubu ČR = 300,- Kč člen Cabrio klubu ČR a Autoklubu ČR = 500,- Kč (členství v AČR je dobrovolné). Členské příspěvky se platí na kalendářní rok. To znamená od 01.01. do 31.12. příslušného roku Při platbě uveďte tyto údaje: číslo účtu: 2501405056/2010- Fio banka, specifický symbol: 0 variabilní symbol: rok narození, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení.

Neplaťte prosím členský příspěvek složenkou. U této platby nejsme schopni zjistit od koho přišla. To, zda Vaše platba dorazila, se dozvíte zprávou od vedení klubu, kde budete vyzvání k doplnění svých údajů. Budeme rádi, když Vás přivítáme mezi řádnými členy.

Předseda Cabrio klubu ČR v AČR Michal Jiroušek