Jak se stát členem Cabrio klubu

Jak se stát členem Cabrio klubu

Mám se stát řádným (a tedy platícím) členem ? Tak toto rozhodnutí je jen na Vás. Samozřejmě nás potěší, pokud se pro placené členství rozhodnete, je to pro nás signál, že děláme naši práci dobře a zároveň projevem podpory dalšího fungování klubu. Veškeré takto získané prostředky jsou vynaloženy na zkvalitnění služeb pro Vás – členy Cabrio klubu ČR. Abychom Vám usnadnili rozhodování, uvedeme  některé výhody, které jsme pro platící členy připravili. Slevu na pořádaných akcích klubu (až 50%). Být uveden v seznamu členů s možností uvedení detailního popisu a vkládání obrázků. Stahovat návody a jinou dokumentaci na klubových stránkách. Nahlížet do    hospodaření Cabrio klubu. Každý řádný člen má možnost uspořádat celoklubovou akci (sraz pod.) pod záštitou Cabrio klubu ČR. To znamená, že po předložení plánu akce výboru Cabrio klubu a jeho schválení mu bude poskytnuta ze strany klubu finanční podpora,aby nebyl nucen různé poplatky a další, co je nezbytné k pořádání akce,hradit ze svých finančních prostředků.

Pokud se pro platící členství rozhodnete, postupujte takto: Zaregistrujte se na našich stránkách a odešlete přihlašovací formulář.(Nezapomeňte na konci formuláře označit: Nejsem robot.) Zašlete částku rovnající se výši členského příspěvku: člen Cabrio klubu ČR = 300,- Kč . člen Cabrio klubu ČR a Autoklubu ČR = 500,- Kč . (členství v AČR je dobrovolné).Členské příspěvky se platí na kalendářní rok.To znamená od 01.01. do 31.12. příslušného roku .Při platbě uveďte tyto údaje: číslo účtu: 2501405056/2010– Fio banka, specifický symbol: 0 , variabilní symbol: rok narození, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení.Pokud nemáte v úmyslu být členy klubu,je zbytečné formulář vyplňovat.Neplaťte prosím členský příspěvek složenkou. U této platby nejsme schopni zjistit od koho přišla. To, zda Vaše platba dorazila,se dozvíte zprávou od vedení klubu, kde budete vyzvání k doplnění svých údajů. Budeme rádi, když Vás přivítáme mezi řádnými členy.

Předseda Cabrio klubu ČR v AČR Michal Jiroušek